Danh sách dịch vụ

  Hành động

Cloud Host - B1
$3.90 1 tháng
 • 1 Website

 • 5 GB Dung lượng

 • KGH Băng thông

 • 1 Addon domain

 • KGH Sub Domain

 • 5 Mysql

  Cloud Host - B2
  $5.90 1 tháng
 • 1 Website

 • 7 GB Dung lượng

 • KGH Băng thông

 • 3 Addon domain

 • KGH Sub Domain

 • 7 Mysql

  Cloud Host - B3
  $7.90 1 tháng
 • 1 Website

 • 10 GB Dung lượng

 • KGH Băng thông

 • 5 Addon domain

 • KGH Sub Domain

 • 10 Mysql