Danh sách dịch vụ

  Hành động

Cloud Host - S1
$0.90 1 tháng
 • 1 Website

 • 1 GB Dung lượng

 • 15Gb Băng thông

 • 0 (Addon domain)

 • 3 Sub Domain

 • 1 Mysql

  Cloud Host - S2
  $1.69 1 tháng
 • 1 Website

 • 2 GB Dung lượng

 • 50Gb Băng thông

 • 0 (Addon domain)

 • KGH Sub Domain

 • 2 Mysql

  Cloud Host - S3
  $2.59 1 tháng
 • 1 Website

 • 3 GB Dung lượng

 • KGH Băng thông

 • 0 (Addon domain)

 • KGH Sub Domain

 • 3 Mysql