Danh sách dịch vụ

  Hành động

Cloud Host - T1
$8.90 1 tháng
 • 1 Website

 • 10 GB Dung lượng

 • KGH Băng thông

 • 5 Addon domain

 • KGH Sub Domain

 • 10 Mysql

  Cloud Host - T2
  $11.90 1 tháng
 • 1 Website

 • 15 GB Dung lượng

 • KGH Băng thông

 • 7 Addon domain

 • KGH Sub Domain

 • 15 Mysql

  Cloud Host - T3
  $17.90 1 tháng
 • 1 Website

 • 20 GB Dung lượng

 • KGH Băng thông

 • 10 Addon domain

 • KGH Sub Domain

 • 20 Mysql