Danh sách dịch vụ

  Hành động

Cloud VPS - B1
Bắt đầu từ $60.00 1 tháng
 • 25Gb SSD

 • 2 CPU

 • 4Gb Ram

  Cloud VPS - B2
  Bắt đầu từ $80.00 1 tháng
 • 25Gb SSD

 • 2 CPU

 • 8Gb Ram

  Cloud VPS - B3
  Bắt đầu từ $100.00 1 tháng
 • 50Gb SSD

 • 4 CPU

 • 8Gb Ram