Danh sách dịch vụ

  Hành động

Cloud VPS - S1
Bắt đầu từ $9.90 1 tháng
 • 20Gb SSD

 • 1 CPU

 • 1Gb Ram

  Cloud VPS - S2
  Bắt đầu từ $15.90 1 tháng
 • 50Gb SSD

 • 1 CPU

 • 2Gb Ram

  Cloud VPS - S3
  Bắt đầu từ $21.90 1 tháng
 • 60Gb SSD

 • 2 CPU

 • 2Gb Ram