Danh sách dịch vụ

  Hành động

Cloud VPS - T1
Bắt đầu từ $140.00 1 tháng
 • 50Gb SSD

 • 4 CPU

 • 16Gb Ram

  Cloud VPS - T2
  Bắt đầu từ $180.00 1 tháng
 • 100Gb SSD

 • 8 CPU

 • 16Gb Ram

  Cloud VPS - T3
  Bắt đầu từ $260.00 1 tháng
 • 100Gb SSD

 • 8 CPU

 • 32Gb Ram